Svensk Massasje

av | 16.06.2020 | KUNNSKAP

Svensk Massasje (eller Swedish Massage) er en kjent massasjemetode i mange deler av verden, men få kjenner den egentlige historien bak. Her er den!

Svensk Massasje er ikke svensk!

Svensk massasje hadde ikke opphav i Sverige, og ble heller ikke skapt av en svenske. I Sverige er det heller ikke noe som heter “svensk massasje”.

I Europa, og etter hvert universelt, er begrepet Klassisk Massasje mer utbredt, men i USA brukes fortsatt begrepet klassisk massasje lite, og Swedish Massage regnes som den grunnleggende massasjemetoden.

Peter Henry Ling var ikke “faren til svensk massasje”

De fleste lærebøker i massasje gir den svenske gymnastikkinstruktøren Pehr Henry Ling (1776-1837) æren for denne massasjemetoden. Det kan komme som et sjokk for mange lesere, men det er faktisk helt feil! Pehr Ling er ikke “faren til svensk massasje” slik mange liker å tro. Massasje var ikke en del av Lings gymnastikkbevegelser eller læreplanen til Royal Gymnastic Central Institute som ble grunnlagt av Ling i 1813.

Derimot skal Pehr Ling virkelig ha æren for å systematisere gymnastikk og fysisk aktivitet som et sentralt element i helsearbeid. Som vi terapeuter vet, er trenings- og tøyningsøvelser de beste rådene vi kan gi våre kunder.

Effleurage, Petrissage, Tapotement… er det svensk?

Svensk massasje er vanligvis definert av fire behandlingsteknikker: Effleurage (stryking), Petrissage (knaing), Tapotement (tapping) og Friksjoner (gnidning). Senere har vibrasjoner også blitt lagt til. Disse franske begrepene ble aldri brukt av Peter Ling og heller ikke av Royal Gymnastic Central Institute. Så hvor kom disse begrepene fra?

Johan Georg Mezger tok i bruk de franske begrepene

Nederlenderen Johan Georg Mezger (1838-1909) systemiserte profesjonell massasje slik vi kjenner den i dag, og er sannsynligvis den som tok i bruk de franske begrepene for å betegne de klassiske massasjeteknikkene. En eller annen gang i løpet av andre halvdel av 1800-tallet oppsto det en feilkobling mellom Lings gymnastiske system og Mezgers massasjesystem, og siden ble det hengende ved.

Likevel var det mange fra slutten av 1800-tallet som beskrev massasje som en frittstående behandlingsform, og etter hvert ble det løsrevet fra gymnastikken og etablert som et eget terapeutisk verktøy. Og det som har blitt stående igjen er metodene som ble beskrevet av Mezger.

Nå heter det Klassisk Massasje

Ved Norsk Massasjeskole bruker vi ikke lenger begrepet svensk massasje. Klassisk Massasje er det korrekte navnet, og vi går foran i arbeidet med å etablere dette i hele verden gjennom våre samarbeid med World Wellness Weekend, The International Massage Association og Massage World.

Norsk Massasjeskole er Norges fremste kilde til fagkunnskap om massasje