VEKS-KURS

Vitenskap – Etikk – Kommunikasjon – Samfunn

VEKS-kurs gir massører og andre alternative behandlere et godt grunnlag for å drive sin virksomhet på en effektiv og forsvarlig måte – overfor både kunder og offentlige myndigheter.

For å bli medlem av en godkjent utøverorganisasjon slik som Norsk Massasjeforening må alle terapeuter ha VEKS-kurs.

Kursinnholdet er bestemt av SABORG og består av følgende deler:

  • Vitenskap skal gi terapeutene forståelse for forskning og vitenskap slik at de kan vurdere ulike typer kunnskap, kildekvalitet og relevans.
  • Etikk skal gi terapeutene en ansvarlig bevisshet og holdning angående verdier som helse, respekt, personvern, diskriminering, konflikt og samarbeid.
  • Kommunikasjon skal gi terapeutene innsikt i deres innvirkning på andre mennesker og utvikle deres evne til å kommunisere godt med kundene.
  • Samfunn skal gi terapeutene grunnleggende kunnskaper om det norske samfunnet, inkludert relevante lover, forskrifter og kulturelle normer.
VEKS-kurs

Tider & Priser

En av fordelene med online-kursene ved Norsk Massasjeskole er at du kan starte når du vil, og studere i ditt eget tempo.

FORKUNNSKAPER: Ingen.

OMFANG: 50 timer inkludert nettbasert undervisning, selvstudier og praksis.

VARIGHET: Hvis du studerer på heltid tar dette kurset 1-2 uker.

KURSPRIS: 4.950,- inkludert alt kursmateriell og eksamen.

Du får ubegrenset tilgang til alt kursmateriellet (tekster, illustrasjoner, videoer) også etter studieperioden, slik at du har det med deg hele din karriere.